Квадрат Піфагора

Квадрат Піфагора«Якщо у Всесвіті існують закони, яким підпорядковується все на світі і люди і божества, то це в першу чергу закони математики. Хто знайомий з математикою, той знає те, що сильніше за богів» – так говорив Піфагор.

Піфагор, в інтелектуальному аспекті, є найбільш значущою та відомою людиною всіх часів і народів – і тоді, коли він продукував мудрість і в тому разі, коли такого не траплялося. Математичні дослідження, як доказовий і дедуктивний інструмент беруть свої витоки саме з Піфагора. У Піфагора математика досить тісно переплітається з містицизмом. Математична практика досить глибоко проникла і у філософські дослідження вченого.

Піфагор народився приблизно в 570 році до нашої ери, дуже багато подорожував по Єгипту, Нововавілонському царству і багатьом іншим країнам, а після свого повернення заснував у південній частині Італії, своє філософське товариство. Ця спілка називалася Піфагорійською школою і в ній вивчалося багато наук – арифметика, геометрія, астрономія і там же були зроблені численні найважливіші відкриття. Піфагор відкрив чотири музичні інтервали, які він позначив пропорційно між цифрами від одиниці до четвірки. Він взагалі вважав, що все існуюче в цьому світі можна виразити з допомогою цифр.

Існує теорія, що під час своїх подорожей по Єгипту та Африці, Піфагор тривалий час жив в африканському племені догонів. Це плем'я, згідно з численних легенд і переказів, було не лише сучасниками таємничих мешканців Атлантиди, але і їх старанними учнями. Знання, отримані Піфагором у догонів, вчений висловив у своїх навчаннях, які, на жаль, не були записані, а передавалися усним способом його учнями і були записані через 200 років після його смерті. За переказами, серед отриманих знань, були і відомості про Квадрат Піфагора. Догони вважали, що в даті народження людини закладена інформація про майбутнє людини, про її характер, здоров'я та інші характеристики особистості. Квадрат Піфагора якраз і дозволяє по даті народження визначити все, чим природа нагородила людину, що дозволяє, при вдумливому аналізі, визначити яка доля на неї чекає.

Стародавній мислитель надавав неймовірне магічне значення числам. Система Піфагора дозволяє з допомогою чисел виявити якості людини, закладені в ній природою, які він може розвинути, або ж, навпаки, витратити, в залежності від обраного шляху.

Методика Піфагора протягом двох тисячоліть залишаються майже незмінною і, більш того, роки практики все більш підтверджують її правдивість.

Нумерологія квадрату Піфагора

Для розрахунку за методикою Піфагора, необхідна лише дата народження людини в цифровому вираженні. Розглянемо систему заповнення Квадрата Піфагора онлайн, на прикладі.

Для прикладу візьмемо дату народження 18.05.1985.

Крім цих цифр, для розрахунку Квадрата Піфагора необхідно отримати 4 робочих числа, які вираховуються з вихідних цифр дати народження.

1-е робоче число дати народження.

Для того, щоб його отримати, необхідно скласти всі цифри дати народження: 1+8+0+5+1+9+8+5=37.

2-е робоче число дати народження.

Для його отримання складаємо цифри, складові першого робочого числа: 3+7=10.

3-е робоче число дати народження.

Для його отримання віднімаємо від першого робочого числа подвоєну першу цифру дня народження: 37-2*1=35.

4-е робоче число дати народження.

Для його отримання складаємо цифри, складові третього робочого числа: 3+5=8.

У підсумку в отриманому наборі цифр (дата народження плюс чотири робочих числа): 18.05.1985.37.10.35.8. підраховуємо кількість одиниць, двійок, трійок тощо, заповнюючи квадрат 3 Х 3. Цей заповнений квадрат і має назву Квадрат Піфагора.

В залежності від кількості та наявності цифр у клітинках квадрата, визначаються характеристики особистості людини.

Введіть Вашу дату народження (дд мм рррр)
день місяць рік

Увага! Для повторного розрахунку, натисніть кнопку "Розрахувати ще раз" в нижній частині сторінки.

Робочі числа:

Квадрат Піфагора

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Трактування вмісту Квадрата ПіфагораДля повторного розрахунку, натисніть кнопку "Розрахувати ще раз"